Çarşamba , Mayıs 22 2024
Anasayfa / İLAN / Sakarya Üniversitesi Özel Güvenlik Alım İlanı

Sakarya Üniversitesi Özel Güvenlik Alım İlanı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına göre  Sözleşmeli  Personel  olarak  istihdam  edilmek  üzere  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esasların  Ek  2.  maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  2022  KPSS  (B)  grubu  puan  sırası  esas  alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

1.GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
•  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
•  7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
•  2022   KPSS   sınavından   lisans   mezunları   için   KPSSP3,   ön   lisans   mezunları   için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puanına sahip olmak.
•  Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

2.BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İlan Yayım Tarihi 24 Kasım 2023
Başvuru Başlangıç Tarihi 24 Kasım 2023
Son Başvuru Tarihi 8 Aralık 2023 (Mesai Bitimi)
Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi 18 Aralık 2023
Başvuru Sonuçlarına İtiraz Tarihi 18 – 22 Aralık 2023 (Mesai Bitimi)
Nihai Liste Açıklama Tarihi 29 Aralık 2023 (Mesai Bitimi)
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://ilan.subu.edu.tr veya https://personel.subu.edu.tr/
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden  fazla  kadroya  başvurusu  bulunduğu  tespit  edilen  adayların  tüm  başvuruları  geçersiz sayılacaktır.  Başvurular  şahsen  yapılacak  olup  süresi  içinde  yapılmayan  ya  da  eksik  belgeli yapılan   başvurular   değerlendirmeye   alınmayacaktır.   (posta   veya  e-posta   ile   başvuru   kabul edilmeyecektir). Üniversitemiz, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.
Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar    “SAKARYA    UYGULAMALI    BİLİMLER    ÜNİVERSİTESİ    ESENTEPE KAMPÜSÜ T2 BLOK REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ESENTEPE
/ SAKARYA” adresine evraklarını teslim edebilirler.

Başvuru süreciyle ilgili irtibat bilgileri: 0 (264) 616 01 43-
0 (264) 616 01 37 – 0 (264) 616 01 42

3.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
•  Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
•  Eksiksiz  doldurulmuş  Başvuru  Formu,  (https://personel.subu.edu.tr  adresinden  temin edilecektir.)
2022 KPSS Sonuç Belgesi,
•  1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
•  Adli  Sicil  Belgesi,  (e-Devletten  alınan  kare  kodlu  ya  da  ıslak  imzalı  belgeler  kabul
•  Tecrübe  istenilen  pozisyonlar  için  SGK  hizmet  dökümüyle  birlikte  resmi  veya  özel olmak.
•  7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak edilir.)
•  Diploma ve Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir

4.İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER
c Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
c Başvurunun son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (09/12/1992 ve sonrası doğanlar).
c Bu  kadrolara  başvuracak  olanlar,  üniversitemiz  birimlerinin  bulunduğu  tüm  ilçelerde (Adapazarı,  Akyazı,  Arifiye,  Geyve,  Hendek,  Kaynarca,  Karasu,  Ferizli,  Kocaali,  Pamukova, Sapanca, Serdivan vb.) görevlendirilmeyi kabul etmiş bulunmaktadırlar.
c SP 2023-29 ve  SP 2023-30 nolu kadrolara başvuranlar temizlik, basit bakım-onarım, iklimlendirme ve taşıma hizmeti işlerinde görevlendirileceklerdir.

SP 2023-18 Lisans Büro Personeli 6 KPSS P3
(En az 60 Puan)
c    Maliye Bölümü lisans mezunu olmak.
SP 2023-19 Lisans Büro Personeli 3 KPSS P3
(En az 60 Puan)
c    İşletme Bölümü lisans mezunu olmak.
SP 2023-20 Lisans Büro Personeli 2 KPSS P3
(En az 60 Puan)
c    İktisat Bölümü lisans mezunu olmak.
SP 2023-21 Lisans Büro Personeli 1 KPSS P3
(En az 60 Puan)
c    Halkla  İlişkiler  ve  Tanıtım  Bölümü  lisans  mezunu olmak.
SP 2023-22 Lisans Büro Personeli 1 KPSS P3
(En az 60 Puan)
c    İnsan  Kaynakları  Yönetimi  Bölümü  lisans  mezunu olmak.
SP 2023-23 Lisans Büro Personeli 1 KPSS P3
(En az 60 Puan)
c    Kamu  Yönetimi  ve  Siyaset  Bilimi  Bölümü  lisans mezunu olmak.
c    Etkili   İletişim   Stratejileri,   Proje   Yönetimi,   KVKK Eğitimi  Sertifikalarına  sahip  olmak.  (Sertifikaların  ilan
tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir).
SP 2023-24 Lisans Büro Personeli 1 KPSS P3
(En az 60 Puan)
c    Herhangi bir bölümden lisans mezunu olmak.
c    Resmi    Kurumlardan    alınmış,    “Gıda    Güvenliği Yönetim  Sistemi”  ve  “Temel  Bilgilendirme  ve  Hijyen Eğitimi”  sertifikalarına  sahip  olmak.  (Sertifikaların  ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir).
c    SGK  Hizmet  Dökümü  ile  belgelendirmek  kaydıyla
Gıda alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
SP 2023-25 Ön Lisans Büro Personeli 2 KPSS P93
(En az 60 Puan)
c    Büro  Yönetimi  ve  Yönetici  Asistanlığı Programı ön lisans mezunu olmak.
SP 2023-26 Ön Lisans Büro Personeli 1 KPSS P93
(En az 60 Puan)
c    Herhangi bir programdan ön lisans mezun olmak.
c    Resmi Kurumlardan alınmış, “Proje Yönetimi”, “Etkili İletişim  Teknikleri”  ve  “İleri  Excel”  sertifikalarına  sahip olmak (Sertifikaların ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir).
c    SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek kaydıyla en
az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
SP 2023-27 Ön Lisans Tekniker 1 KPSS P93
(En az 60 Puan)
c    Bilgisayar Programcılığı Programı ön lisans mezun olmak.
c    ASP.NET   Web   API,   SQL   Server,   Git,   GitHub teknolojileri  ile ilgili  sertifika sahibi olmak. (Sertifikaların ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir).
c    SGK  Hizmet  Dökümü  ile  belgelendirmek  kaydıyla
alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
SP 2023-28 Ön Lisans Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 5 KPSS P93
(En az 60 Puan)
c    Özel   Güvenlik   ve   Koruma   Programı   ön   lisans mezunu olmak.
c    10/06/2004  tarihli  ve  5188  sayılı  Özel  Güvenlik Hizmetlerine  Dair  Kanunun  10.  maddesinde  yer  alan şartları taşımak.
c    5188   sayılı   Kanun   ve   Uygulama   yönetmeliğine
uygun   silahlı/silahsız   güvenlik   sertifikası   ve   Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
c    Üniversitenin  tüm  yerleşkelerinde,  binalarında  ve
nöbet noktalarında ve iç/dış mekânlarında 7/24 esasına göre   vardiyalı   sistemde   çalışmaya   engel   durumu
olmamak.
SP 2023-29 Ortaöğretim (Lise ve dengi) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi/ Erkek) 15 KPSS P94
(En az 60 Puan)
c    Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
c    Temizlik,   basit   bakım-onarım,   iklimlendirme   ve taşıma    hizmeti    işlerini    devamlı   yapmasına    engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
c    Farklı      ilçelerde      yer      alan      Üniversitemiz
yerleşkelerinde  ihtiyaç  duyulan  birimlere  göre  temizlik hizmetlerinde görevlendirme yapılacaktır.
SP 2023-30 Ortaöğretim (Lise ve dengi) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi/ Kadın) 10 KPSS P94
(En az 60 Puan)
c    Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
c    Temizlik,   basit   bakım-onarım,   iklimlendirme   ve taşıma    hizmeti    işlerini    devamlı   yapmasına    engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
c    Farklı      ilçelerde      yer      alan      Üniversitemiz
yerleşkelerinde  ihtiyaç  duyulan  birimlere  göre  temizlik hizmetlerinde görevlendirme yapılacaktır.
5.DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
•  Adaylarla   hizmet   sözleşmesi   yapılacak   olup,   sözleşmede   belirtilen   şartları   yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
•  Daha  önce  kamu  kurumlarında  Sözleşmeli  olarak  çalışmış  adaylar  için,  “Sözleşmeli Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar’ın   Yeniden   Hizmete   Alınma   başlıklı   Ek   1   inci maddesinin  (b)  fıkrasına  eklenen;  “Sözleşmeli  personelin,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve  kuruluşlarının  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  yeniden  istihdam  edilemez.”  hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
•  Adayların  herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı almamaları gerekmektedir.

6.YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
•  Taban puanın üzerindeki tüm adaylar yedek sıralamaya dahil edilecek olup, yerleştirme en yüksek puandan başlanarak yapılacaktır.
•  Aynı  puanı  alan  adaylar  arasından  diploma  tarihi  itibariyle  önce  mezun  olmuş  olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.
•  Asil  olarak  atanmaya  hak  kazanan  adayların  başvuru  yapmadığı,  feragat  ettiği  veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
•  KPSS  de  yüksek  puan  almak,  ilanda  yer  alan  sözleşmeli  pozisyona  yerleştirmede  tek başına  hak  kazandırmaz.  Pozisyon  için  belirtilen  genel  ve  özel  şartlara  sahip  olmayan  adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
•  Eksik   evrak,   yanlış,   yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunanlar   ile   bilgilerindeki tutarsızlıklar  sebebiyle  değerlendirmeye  alınmayan  adaylar  bu  durumdan  dolayı  bir  hak  iddia edemeyecektir.
•  Gerçeğe   aykırı   belge   verenler   ya   da   beyanda   bulunanlar   hakkında   yasal   işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir.
Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
•  İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Benzer İçerik

İsrail, Gazze’nin güneyini vurmaya başladı:

Geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze’de saldırılara yeniden başlayan İsrail ordusu, işgal birliklerini kentin kuzeyine …