Pazar , Mayıs 26 2024
Anasayfa / İLAN / MSGSU 4/B Sözleşmeli 37 Personel alım ilanı

MSGSU 4/B Sözleşmeli 37 Personel alım ilanı

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 37 (otuzyedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuru işlemleri 03.07.2023 – 17.07.2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.
1- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.
b) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
c) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.
d) Gerektiğinde vardiyalı ve esnek çalışmaya engel bir durum olmamak.
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
f) Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
e) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

İLAN
KODU
UNVAN ADET CİNSİYET 2022 KPSS PUAN TÜRÜ NİTELİKLER
KGG-1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 16 Erkek KPSS P93 a)  Her hangi bir ön lisans mezun olmak.
b)  Son  başvuru  tarihi  itibarıyla  geçerlilik  süresi  dolmamış silahlı/silahsız  Özel  Güvenlik  Görevlisi  kimlik  kartına  sahip olmak.
c)  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
d)  Boy   uzunluğu   cm  cinsinden  son  2   rakamı   ile   kilosu arasında  farkın  15  den  fazla  13  den  az  olmaması.  (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
e)  Görevini    devamlı    yapmasına    engel    olabilecek    akıl hastalığı   bulunmamak,   bedensel   özürlü   olmamak,   şaşılık, körlük,   topallık,   işitme   kaybı,   çehrede   sabit   eser,   uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
f)  Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde kapalı ve açık mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
g)  Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 1 yıl çalışmış
olmak ve SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
h)  2022  KPSS  P93  puan  türünden  60  ve  üzeri  puan  almış
olmak.
ı) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
TKNR- 1 Tekniker (İnşaat Teknikeri) 1 Erkek KPSS P93 a)  İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi, Yapı İnşaat önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b)  İnşaat Teknikeri olarak en az 1 yıl çalışmış olmak ve SGK
Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
c)  2022  KPSS  P93  puan  türünden  60  ve  üzeri  puan  almış
olmak.
d)  Son   başvuru   tarihi   itibariyle   35   yaşını   doldurmamış
olmak.
e)  Üniversitenin  tüm  yerleşkelerinde  çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.
TKNR- 2 Tekniker (Makine Teknikeri) 1 Erkek KPSS P93 a)  Makine önlisans programından mezun olmak.
b)  Makine  Teknikeri  olarak  en  az  1  yıl  çalışmış  olmak  ve
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
c)  2022  KPSS  P93  puan  türünden  60  ve  üzeri  puan  almış
olmak.
d)  Son   başvuru   tarihi   itibariyle   35   yaşını   doldurmamış
olmak.
e)  Üniversitenin  tüm  yerleşkelerinde  çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.
TKNS- 1 Teknisyen (Elektrik Elektronik) 1 Erkek KPSS P94 a)  Meslek     Liselerinin     Elektrik    bölümlerinin     herhangi birinden   veya   Mesleki   ve   Teknik   Anadolu   Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümünden mezun olmak.
b)  Belgelendirmek   kaydıyla   zayıf   akım   elektrik   tesisatı alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
c)  2022  KPSS  P94  puan  türünden  60  ve  üzeri  puan  almış
olmak.
d)  Son   başvuru   tarihi   itibariyle   35   yaşını   doldurmamış
olmak.
e)  Üniversitenin  tüm  yerleşkelerinde  çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.
TKNS- 2 Teknisyen (Klima) 1 Erkek KPSS P94 a)  Meslek   Liselerinin   veya   Mesleki   ve   Teknik   Anadolu Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümünden mezun olmak.
b)  Belgelendirmek   kaydıyla    Soğutma    ve    İklimlendirme Sistemleri alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
c)  2022  KPSS  P94  puan  türünden  60  ve  üzeri  puan  almış
olmak.
d)  Son   başvuru   tarihi   itibariyle   35   yaşını   doldurmamış
olmak.
e)  Üniversitenin  tüm  yerleşkelerinde  çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.
DP-4 Destek Personeli 1 Erkek KPSS P94 a)  Ortaöğretim  Kurumlarından  (Lise  ve  dengi  okul)  mezun
olmak.
b)  Sıhhı   Tesisat   alanından   MEB   onaylı   sertifika   veya Mesleki  Yeterlilik  Belgesi  veya  meslek  koluna  ait  ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
c)  Belgelendirmek kaydıyla sıhhi tesisat alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
d)  2022  KPSS  P94  puan  türünden  50  ve  üzeri  puan  almış
olmak.
e)  Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
f)  Üniversitenin  tüm  yerleşkelerinde  ve  vardiyalı  sistemde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.
g)  Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların  temizliği,  basit  bakım  ve  onarım,  ısıtma,  soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi,
dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
DP-5 Destek Personeli 1 Erkek KPSS P94 a)  Ortaöğretim  Kurumlarından  (Lise  ve  dengi  okul)  mezun
olmak.
b)  Boya üretimi ve uygulama alanında MEB onaylı sertifika veya   Mesleki   Yeterlilik   Belgesi   veya   meslek   koluna   ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
c)  Belgelendirmek  kaydıyla  alanında  en  az  1  yıl  çalışmış
olmak.
d)  2022  KPSS  P94  puan  türünden  50  ve  üzeri  puan  almış
olmak.
e)  Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
f)  Üniversitenin  tüm  yerleşkelerinde  ve  vardiyalı  sistemde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.
g)  Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların  temizliği,  basit  bakım  ve  onarım,  ısıtma,  soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi,
dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.
DP-6 Destek Personeli (Temizlik Personeli) 2 Kadın KPSS P94 a)  Ortaöğretim  Kurumlarından  (Lise  ve  dengi  okul)  mezun
olmak.
b)  Üniversitemizin tüm birimlerinde iç ve dış alanda temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek  hastalık  ve benzeri engelleri bulunmamak.
c)  2022  KPSS  P94  puan  türünden  50  ve  üzeri  puan  almış
olmak.
d)  Son   başvuru   tarihi   itibariyle   35   yaşını   doldurmamış
olmak.
e)  Üniversitenin  tüm  yerleşkelerinde  ve  vardiyalı  sistemde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.
f)  Üniversitemiz  birimlerinin açık, kapalı (tüm  merkezlerde) alanların  temizliği,  basit  bakım  ve  onarım,  ısıtma,  soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.

 

1- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) http://www.msgsu.edu.tr adresindeki başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya noterden onaylı vekalet ile yapılacaktır.
Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerinde meydana gelen depremden dolayı Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 11 ilimiz (Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ) ile Sivas-Gürün ilçesinden müracaat edeceklerin, ikametgah belgesi ile belgelendirmek şartıyla posta yoluyla yapılacak başvuruları kabul edilecektir.(OHAL illerinden müracaat edecekler için OHAL bölgesinde ikamet ettiğine dair belge olarak e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
a) Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz http//www.msgsu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
c) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,
d) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz http//www.msgsu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
e) Askerlik Durum Belgesi, (Erkek Adaylar İçin), (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
f) 2022 KPSS (B) sonuç belgesi,
g) Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
h) Koruma ve Güvenlik Görevlisi başvuruları için Sağlık Kuruluşlarından (aile hekimliği, sağlık merkezi vb) boy/kilo durumu gösteren belge getirmesi gerekmektedir.
ı) Deneyim şartı istenen kadrolar için deneyimli olduğunu gösterir çalıştığı kurumdan onaylı belge veya SGK dökümü.
i) Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda istenecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bir durum yada bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi olmayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)
j) Ehliyet bilgisi istenen ilan koduna başvuracak adaylar için sürücü belgesi fotokopisi.
k) Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek – psikiyatri doktorunun da heyette yer alması ve raporda onayı bulunması kaydıyla tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu)
l) Programcı pozisyonu için yazılım dili konusunda tecrübe belgesi/transkript belgesi ile geçerli yabancı dil sınav sonuç belgesi,

2- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1) Başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvurularına işlem yapılmayacaktır.
2) Her adayın bir alana başvuru yapması gerekmektedir. Birden fazla alana başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır.(Programcı ve Restoratör kadroları hariç) Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri 15 iş günü içinde Üniversitemiz http://www.msgsu.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
4) Değerlendirmelerde, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
5) Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan “Programcı” unvanı için istenilen şartları taşıyanların 2022 KPSS P93 Puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dahil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
6) Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan “Restoratör” unvanı için istenilen şartları taşıyanların başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Mesleki Uygulamalı Sınava katılacakların listesi http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
7) Üniversitemize ait www.msgsu.edu.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
8) Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
9) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1) “Programcı” Unvanı için Yazılı ve Sözlü Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.
Yazılı Sınav Tarihi, Saati ve Yeri: 01.08.2023/ saat 10:00/ MSGSÜ. Bomonti Binası
Sözlü Sınav Tarihi, Saati ve Yeri: 07.08.2023/ saat 10:00/ MSGSÜ. Bomonti Binası

Yazılı ve Sözlü Sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.msgsu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.
2) “Restoratör” Unvanı için Mesleki Uygulamalı Sınavı konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.
Mesleki Uygulamalı Sınav Tarihi, Saati ve Yeri: 02.08.2023/ saat 10:00/ MSGSÜ.
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
Mesleki Uygulamalı Sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.msgsu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

4- SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
1) “Programcı” Unvanı için Yazılı ve Sözlü Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü sınav (yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınacak) başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek ve eşitlik olması durumunda KPSS P93 başarı notuna bakılacak olup; kontenjan sayısının 2 (iki) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananın atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
2) “Restoratör” Unvanı için Mesleki Uygulamalı Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması Mesleki Uygulamalı Sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek ve eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olana bakılacak olup; kontenjan sayısının 2 (iki) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananın atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

5- İTİRAZ
1) Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait http://www.msgsu.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümde duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile şahsen yapılabilir.
2) İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin ardından komisyon tarafından 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırılır.

 

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi
  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • İlan Numarası
  DPB843174
 • Şehir
  İSTANBUL
 • İlan Türü
  PERSONEL ALIMI
 • Resmî Gazete Yayım Tarihi
  03.07.2023
 • Eleman Sayısı
  37

Benzer İçerik

İsrail, Gazze’nin güneyini vurmaya başladı:

Geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze’de saldırılara yeniden başlayan İsrail ordusu, işgal birliklerini kentin kuzeyine …