Cuma , Mayıs 17 2024
Anasayfa / İLAN / DOB GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI

DOB GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde görev yapmak üzere anılan Esasların Ek 2. maddesi (b) fıkrasına istinaden KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın adaylar arasından aşağıda belirtilen 39 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi Erkek/Kadın, Şoför Erkek, Elektrikçi Erkek, Bilgisayar Bakım Onarım, Sıhhi Tesisatçı Erkek ve Boyacı Erkek) ve 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) olmak üzere toplam 45 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÜNVAN ADEDİ
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi Erkek) 2
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 2

ANKARA DOB MÜDÜRLÜĞÜ
ÜNVAN ADEDİ
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi Erkek) 2
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 2

İSTANBUL DOB MÜDÜRLÜĞÜ
ÜNVAN ADEDİ
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi Erkek) 5
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi Kadın) 3
Destek Personeli (Şoför Erkek) 2
Destek Personeli (Elektrikçi Erkek) 1
Destek Personeli (Bilgisayar Bakım Onarım) 2

İZMİR DOB MÜDÜRLÜĞÜ
ÜNVAN ADEDİ
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi Erkek) 2
Destek Personeli (Şoför Erkek) 2
Destek Personeli (Elektrikçi Erkek) 1
Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı Erkek) 1
Destek Personeli (Boyacı Erkek) 1

MERSİN DOB MÜDÜRLÜĞÜ
ÜNVAN ADEDİ
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi Erkek) 3
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi Kadın) 1
Destek Personeli (Şoför Erkek) 1
Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı Erkek) 1

ANTALYA DOB MÜDÜRLÜĞÜ
ÜNVAN ADEDİ
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi Kadın) 1
Destek Personeli (Şoför Erkek) 1
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 2

SAMSUN DOB MÜDÜRLÜĞÜ
ÜNVAN ADEDİ
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi Erkek) 4
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi Kadın) 3

A-GENEL ŞARTLAR:
İlan edilen ünvanlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4- İlanın yayınlandığı tarihten önce istenen belge ve sertifikalara sahip olmak,
5- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
6- Adaylar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun illerindeki Opera ve Bale Müdürlüklerinden birini tercih edebilecek olup, birden çok branşa müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmü yanı sıra aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

B- ÖZEL ŞARTLAR:
a) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi – Erkek) pozisyonuna atanabilmek için
1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Ortaöğretim kurumlarının lise ve dengi okullarından mezun olmak,
4- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, 5- En az fiilen 30 gün 9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) veya 9112.06 Temizlik Görevlisi veya 9622.01 Beden İşçisi (Temizlik) meslek kodlarında çalıştığını e- Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek.

b) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi – Kadın) pozisyonuna atanabilmek için
1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Ortaöğretim kurumlarının lise ve dengi okullarından mezun olmak,
4- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, 5- En az fiilen 30 gün 9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) veya 9112.06 Temizlik Görevlisi meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek.

c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
2- İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak,
4- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak “Özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek,
5- Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına (Silahlı-Silahsız) sahip olmak, (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
6- Gece veya gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,
7- En az fiilen 60 gün Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5414.02 meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek.

ç) Destek Personeli (Şoför – Erkek)
1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Ortaöğretim kurumlarının lise ve dengi okullarından mezun olmak, 4- Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
5- Eski tip ehliyeti olanlar D sınıfı, yeni tip ehliyeti olanlar B, C ve D sınıfı sürücü belgesine (Manuel vites) sahip olmak,
6- Yurt içi seyahat engeli bulunmamak, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
7- Sağlık Bakanlığınca onaylanmış kurumlardan alınan Psikoteknik Raporuna sahip olmak

d) Destek Personeli (Elektrikçi – Erkek)
1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı bölümlerinden mezun olmak.

e) Destek Personeli (Bilgisayar Bakım Onarım)
1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Bilişim Teknolojisi Alanı veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.

f) Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı – Erkek)
1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
2- İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve Dengi okul mezunu olup sıhhi tesisat sertifikasına sahip olmak.

g) Destek Personeli (Boyacı – Erkek)
1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
2- İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Lise ve Dengi okul mezunu olup boyacılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
4- En az fiilen 30 gün “7131.01 İnşaat Boyacısı/Boyacı meslek kodunda çalıştığını e- Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ:
1- Başvurular elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 03.11.2023 – 17.11.2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Adayların, son başvuru tarihi olan 17.11.2023 tarihi saat 23:59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir sebepten kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir.
3- Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat, kargo veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Bu şekilde başvuru yapanlara karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
4- Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer. Adayların başvuru sürecini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) ve Genel Müdürlüğümüz web sayfası (https://www.operabale.gov.tr) üzerinden takip etmeleri gerekmektedir, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
5- Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak “Özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (Heyet), Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartı (Silahlı-Silahsız), Temizlik Görevlisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Boyacı olarak başvuracakların e-Devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümü, Boyacı olarak başvuracakların boyacılık dalında ustalık veya kalfalık belgesi, Lise ve Dengi okul mezunu olup sıhhi tesisatçı olarak başvuracakların sıhhi tesisat sertifikası, şoför olarak başvuracaklarda eski tip ehliyeti olanlar D sınıfı, yeni tip ehliyeti olanlar B, C ve D sınıfı sürücü belgesi (Manuel vites), Sağlık Bakanlığınca onaylanmış kurumlardan alınan Psikoteknik Raporu ve kimliğine dair bilgiler başvuru aşamasında istenecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
6- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartını arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
8- Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
9- Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
10- Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

D-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
1- Başvuruların incelenmesi sonucunda ilan edilen pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından, başvuru yaptığı Genel Müdürlük veya DOB Müdürlüğündeki KPSS
(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve açık bulunan pozisyonun 2 katı kadar yedek belirlenecektir. Yedek adayların atamaya ilişkin hakları, asil olarak atanan adayın belli olduğu tarihten itibaren altı aydır. Bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon ünvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte yedek adayların hakları sona erer.
2- Genel Müdürlüğümüzce süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
3- Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda evli olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

E- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI:
1- Asil ve yedek adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Başvuruları olumsuz olanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2- Asil ve yedek adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

F- BAŞVURU SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZ:
1- Başvuru sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde adayın başvuru yaptığı ildeki Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne/Müdürlüğüne yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirtikleri adrese/e-posta adresine gönderilecektir.

G-DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR:
1- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 ay içerisinde feshedilecektir.

H-YERLEŞTİRME İŞLEMİ:
1- Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru süresi içinde başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.
2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca; bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak Kurumumuzun takdirindedir.
3- Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
4- İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Not: Adaylar atanmak istedikleri Müdürlükten başvuru evraklarını kontrol etmelerini sağlayacaklardır.
İlanen duyurulur.

Benzer İçerik

İsrail, Gazze’nin güneyini vurmaya başladı:

Geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze’de saldırılara yeniden başlayan İsrail ordusu, işgal birliklerini kentin kuzeyine …