Cumartesi , Mayıs 18 2024
Anasayfa / İLAN / Balıkesir Üniversitesi Özel Güvenlik Personel Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Özel Güvenlik Personel Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde (Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Hastane, Merkez Müdürlükleri vb.) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 76 ADET sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON
KODU
POZİSYON ADET CİNSİYETİ NİTELİKLER BÜTÇE
BİRİMİ
01 Büro Personeli 6 *Yükseköğretim  Kurumlarının   İşletme,   Maliye,   İktisat   veya   Kamu  Yönetimi  Lisans
programlarının herhangi birinden mezun olmak.
*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*Muhasebe alanında 1 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
Özel Bütçe
02 Büro Personeli 1 *Yükseköğretim Kurumlarının Maliye  Lisans programından  mezun olmak.
*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*Muhasebe alanında 1 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
*Yazılım  tabanlı  muhasebe  geliştirme  ve  uyum  eğitimi  belgesine sahip olmak.
Özel Bütçe
03 Büro Personeli 2 *Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Lisans programından mezun olmak.
*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*ÖSYM nin yaptığı Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarının herhangi birinden en az (C) düzeyinde İngilizce dil belgesine sahip olmak (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış)  veya  buna  denk  kabul  edilen  ve  uluslararası  geçerliliği  bulunan  (CPE,  CAE,
TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak.
Özel Bütçe
04 Büro Personeli 2 *Yükseköğretim  Kurumlarının  Yönetim  Bilişim  Sistemleri  Lisans  programından  mezun
olmak.
*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*Mezuniyet sonrası alanında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
Özel Bütçe
05 Büro Personeli 1 *Yükseköğretim Kurumlarının Lisans programından mezun olmak.
*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*Sosyal Medya Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
*Spikerlik Sunuculuk Diksiyon sertifikasına sahip olmak.
*Radyo ve televizyon alanında 5 yıl tecrübeye sahip olmak.
Özel Bütçe
06 Büro Personeli 1 *Ortaöğretim mezunu olmak.
*2022 KPSS/P94 puan türünden 60  ve üzeri puan almış olmak.
*SGK  ya kayıtlı  olarak en  az 5  yıl  tecrübeye sahip  olmak ve bunu belgelendirmek.
*Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) katılım belgesine sahip olmak,
*Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitim Belgesine sahip olmak,
Özel Bütçe
07 Büro Personeli 2 *Yükseköğretim Kurumlarının Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe
08 Büro Personeli 1 *Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Yönetimi Lisans programından  mezun olmak.
*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılım belgesine sahip olmak.
Özel Bütçe
09 Büro Personeli 5 *Yükseköğretim   Kurumlarının    Büro    Yönetimi    ve    Yönetici    Asistanlığı   Önlisans
programından mezun olmak.
*2022 KPSS/P93 puan türünden 60  ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe
10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 6 ERKEK *Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans programının herhangi birinden mezunu olmak.
*2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*Son  başvuru  tarihi  itibarıyla  geçerlilik  süresi  dolmamış  silahlı/silahsız  özel  güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
*10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,
*24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.
Özel Bütçe
11 Hemşire 1 *Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans programlarının birinden mezun olmak.
*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*En az 1 (bir) yıl ameliyathanede hemşire olarak deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Özel Bütçe
12 Hemşire 4 *Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans programlarının birinden mezun olmak.
*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*En az 1(bir) yıl yoğun bakımda hemşire olarak deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Özel Bütçe
13 Hemşire 10 *Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans programlarının birinden mezun olmak.
*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe
14 Sağlık Teknikeri 2 *Yükseköğretim  Kurumlarının  Radyoloji  veya  Tıbbi  Görüntüleme  Teknikleri  Önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
*2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*En  az  1  (bir)  yıl  bilgisayarlı  tomografi  çekimlerinde  çalışma  tecrübesi  olmak  ve  bunu
belgelendirmek.
Özel Bütçe
15 Sağlık Teknikeri 2 *Yükseköğretim  Kurumlarının  Radyoloji  veya  Tıbbi  Görüntüleme  Teknikleri  Önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
*2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*En  az  1  (bir)  yıl  manyetik  rezonans  görüntüleme  çalışma  tecrübesi  olmak  ve  bunu
belgelendirmek.
Özel Bütçe
16 Sağlık Teknikeri 1 *Yükseköğretim  Kurumlarının  Radyoloji  veya  Tıbbi  Görüntüleme  Teknikleri  Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*En   az   1   (bir)   yıl   mamografi   çekimlerinde   çalışma   tecrübesi   olmak   ve   bunu
belgelendirmek.
Özel Bütçe
17 Sağlık Teknikeri 5 *Yükseköğretim     Kurumlarının     Anestezi     veya     Anestezi     Teknikerliği     Önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
*2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe
18 Diğer Sağlık
Personeli
2 ERKEK *Yükseköğretim  Kurumlarının  Laborant  ve  Veteriner  Sağlık  Önlisans  programından
mezun olmak.
*2022  KPSS/P93  puan  türünden  60 ve  üzeri  puan  almış  olmak.
*Hayvancılık Uygulama Araştırma Merkezinde çalıştırılmak üzere.
Özel Bütçe
19 Mühendis 1 ERKEK *Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezunu olmak.
*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*Mezuniyet sonrası alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olup bunu belgelendirmek.
*A veya B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
Özel Bütçe
20 Mühendis 1 *Yükseköğretim  Kurumlarının  Ziraat  Mühendisliği  Toprak  Bilimi  ve  Bitki  Besleme
Lisans programından mezunu olmak.
*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*Toprak  analizi  konusunda  2  yıl  tecrübeye  sahip  olmak  ve bunu belgelendirmek.
*Seyahat etmeye engel durumu olmamak.
Özel Bütçe
21 Tekniker 2 ERKEK *Yükseköğretim Kurumlarının  Bilgisayar  Programcılığı  Önlisans  programından  mezunu
olmak.
*2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*Mezuniyet sonrası alanında en az 3 yıllık deneyime sahip olduğunu belgelendirmek.
Özel Bütçe
22 Teknisyen 1 ERKEK *Ortaöğretim   Kurumlarının   Elektrik   veya   Elektrik-Elektronik   Teknolojileri   bölümü mezunu olmak.
*2022 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*Bilgisayar  Programlama  faaliyetleri  alanında  Sigortalı  olarak  5  yıl çalışmış olduğunu
belgelendirmek.
* Windows İşletim Sistemleri Güvenliği sertifikasına sahip  olmak.
Özel Bütçe
23 Destek Personeli 16 *Ortaöğretim mezunu olmak.
*2022 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*Hijyen veya Ev ve Kurum Temizleme Belgesine sahip olmak.
*İç,  dış  mekan  temizliği,  bahçe  temizliği,  basit bakım-onarım,  taşıma  ve ısıtma hizmeti işlerinde  çalıştırılacak  olup  bu  işleri  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  hastalık  ve benzeri engelleri bulunmamak.
Özel Bütçe
24 Destek Personeli 1 ERKEK *Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
*2022 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
*Boyacılık alanında 1 yıl tecrübeye sahip olup bunu belgelendirmek.
*Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde ihtiyaca binaen İç,  dış  mekan  temizliği,  bahçe  temizliği,  basit  bakım-onarım,  taşıma  ve  ısıtma  hizmeti işlerinde  çalıştırılacak  olup  bu  işleri  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  hastalık  ve
benzeri engelleri bulunmamak.
Özel Bütçe

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. Özel Şartlar:
1-    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2-    2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-    Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet
usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.
5-    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6-    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde
feshedilecektir.
7-    Adaylar Üniversitemizin Balıkesir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde (Merkez Çağış Yerleşkesi, Merkez Necatibey, Bigadiç, Sındırgı, Savaştepe, Dursunbey, Kepsut, İvrindi, Edremit, Altınoluk, Burhaniye, Ayvalık Yerleşkelerinde bulunan birimlerde) çalışma şartlarını kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine şahsen yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile posta, faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.) 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-    Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4-    2022 yılı KPSS sonuç belgesi.
5-    Varsa SGK prim günlerini gösterir belge.
6-    Başvurulan unvanda isteniyor ise Yabancı Dil Belgesi (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış.) 7- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge/katılım belgesi/sertifika.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde sözleşmeleri yapılarak göreve başlatılacaklardır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ :
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR İLETİŞİM    : 0 266 612 14 00 Dahili : 101421-101422- 101455-101454-101420-101432
Mail Adresi : idariper@balikesir.edu.tr

Benzer İçerik

İsrail, Gazze’nin güneyini vurmaya başladı:

Geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze’de saldırılara yeniden başlayan İsrail ordusu, işgal birliklerini kentin kuzeyine …