Cumartesi , Mayıs 25 2024
Anasayfa / İLAN / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Özel Güvenlik Alım İlanı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Özel Güvenlik Alım İlanı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
657/ 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz  Rektörlüğü  bağlı  birimleri,  Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  ve  Ağız  ve  Diş  Sağlığı  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 81 sözleşmeli personel alınacaktır.
İlan Sıra No Ünvanı KPSS Puan Türü Kadro Sayısı Aranan Nitelikler
1 Hemşire KPSS (P3) 22 – Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış
olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
2 Hemşire KPSS (P94) 11 – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu alanının Hemşirelik dalından mezun olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar
kabul edilir)..
3 Diğer Sağlık Personeli (Optisyen) KPSS (P93) 1 -Yükseköğretim Kurumlarının Optisyen bölümü ön lisans mezunu olmak
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar
kabul edilir).
4 Diyetisyen KPSS (P3) 1 – Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans programı mezunu olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış
olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
5 Fizyoterapist KPSS (P3) 3 – Yükseköğretim kurumlarının fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış
olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
6 Sağlık Teknikeri (Patoloji Laboratuvar Teknikeri) KPSS (P93) 1 – Yükseköğretim kurumlarının patoloji laboratuvar teknikleri önlisans programı mezunu olmak.
– Kamu veya özel hastanelerde alanında en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar
kabul edilir).
7 Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) KPSS (P93) 1 – Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü önlisans mezunu olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar
kabul edilir).
8 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) KPSS (P93) 18 – Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
9 Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri) KPSS (P93) 2 – Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış
olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
10 Büro Personeli KPSS (P3) 2 – Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye bölümü lisans mezunu olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış
olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
11 Tekniker KPSS (P93) 1 – Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
– Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ile
belgelendirmek
12 Tekniker KPSS (P93) 1 – Yükseköğretim Kurumlarının Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
– Sıhhı Tesisat,Doğalgaz Tesisatı işleri alanında en az 2 yıl tecrübesi olan ve ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile
belgelendirmek
13 Tekniker KPSS (P93) 1 – Yükseköğretim Kurumlarının Çevre Sağlığı ön lisans mezunu olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
– Alanında en az 1 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve
çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek.
14 Destek Personeli (Temizlik-Erkek) KPSS (P94) 7 – Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
– Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek durumu bulunmamak
– Alınacak personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan Temizlik, basit bakım-onarım,bahçe bakımı,dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır.
– Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
– İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili
olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması
15 Destek Personeli (Temizlik-Bayan) KPSS (P94) 4 – Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
– Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek durumu bulunmamak
– Alınacak personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan Temizlik, basit bakım-onarım, bahçe bakımı, dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır.
– Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
– İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili
olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması
16 Destek Personeli (Bahçe Bakım Düzenleme
Erkek)
KPSS (P93) 2 – Bahçe Tarımı, Tarla Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
– Bahçe Bakımı ve Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek
sağlık durumu bulunmamak
– Her türlü bahçe işlerinde çalışmak, çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, peyzaj yapmak, ağaç ve bitki budama ve sulaması yapmak
– Bahçe Bakımı alanında en az 1 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek
– Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
– İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili
olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması
17 Destek Personeli (Bahçe Bakım Düzenleme
ve Temizlik Erkek)
KPSS (P94) 1 – Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
– Bahçe Bakımı ve Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek sağlık durumu bulunmamak
– Her türlü bahçe işlerinde çalışmak, çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, peyzaj yapmak, ağaç ve bitki budama ve sulaması yapmak
– Gerekli durumlarda alınacak olan personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan basit bakım-onarım, dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır.
-Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
-İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup
olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması
18 Destek Personeli (Bakım-Onarım Erkek) KPSS (P94) 1 – Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
– Boya ve Badana,Alçı,Alçıpan, Fayans, Sıva, İnşaat işlerinde 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antentli yazı ile belgelendirmek
-Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
-İhtiyaç duyulması halinde İLO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup
olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması
19 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) KPSS (P94) 1 – Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
– Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
– Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak ve askerlik ile ilişiği olmamak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
– Erkek adaylarda en az 172 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,10’dan az
olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
TOPLAM 81
GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya askerlikle ilişiği olmamak.
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu  kararı  ile belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  1  (bir)  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. ”hükmüne uygun olması
10- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
11- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
12- Başvurularda ‘Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
13- 7/24  Kesintisiz  hizmet  sunumu  gereği  nöbet  usulü  planlanan  çalışma  dahilinde  gece  nöbeti  ve  gece  vardiyasında  çalışmaya  mani  hali bulunmamak.
14- 17.04.2021  tarih  ve  31457  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Güvenlik  Soruşturması  ve  Arşiv  Araştırması  Kanunu”  sözleşme  yapmaya  hak kazanan  adaylar  hakkında  arşiv  araştırması  yapılacak  olup  arşiv  araştırması  olumlu  sonuçlanması  durumunda  sözleşme  yapacak  aday  ile  iletişime geçilecektir.
15- İlanda istenilen sertifika ve belgeler ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.
16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
1- Online olarak ilanda yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon  için  gerekli  evrakları  sisteme  eksiksiz  olarak  yüklemesi  ve  başvuru  işlemini  tamamlaması  gerekmektedir.(Başvuru  kılavuzu  web  sitemizde mevcuttur.) Daha önce Üniversitemize başvuruda bulunan adayların E-KAMPÜS sisteminde yeni kullanıcı kaydı açmalarına gerek yoktur. Daha önce almış oldukları kullanıcı kodu ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuruda bulunabilecekleredir.
2- Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
3- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru
yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)
4- Adaylar KPSS puan türü, yılı ve puanını içeren belgelerini ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu belge üretilmeli ve online kayıt sistemine bu belge PDF formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecek olup, başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenilen belgeler (Diploma/ Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
5- Başvurusu “Başvurunuz alınmıştır.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6- Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
7- Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8- Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
9- Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresindeki kare işaretli tiki tıklayarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına açık rıza göstermiş ve muvafakat vermiş sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1) Başvuru  sonunda  yazılı  sözlü  sınav  yapılmayacaktır.  2022  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınarak  sözleşme  yapmaya  hak  kazanıp kazanmadıkları  ilk  önce  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanununa  kapsamında  kişisel  bilgileri  gizlenerek  ilan  edilecek  olup,  akabinde  web sitemizde  duyurular  menüsünde  https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/  adresindeki  web  portalına  kendi  kullanıcı  kodu  ve  şifrelerini  kullanmak  yöntemiyle giriş yaparak öğrenilebilecektir.
İlgili web adresi portalında (kişiye özel) kişiye yapılan bildirim tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların süresi içerisinde başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 3 (üç) yedek aday belirlenecektir.) KPSS puan sırasına göre sırası ile web sitemizden duyurulup ilgili yedek aday çağırılarak atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Afsü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Birimine şahsen başvurması gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip  arşiv  araştırması  yapıldıktan  sonra  yerleştirme  işlemi  yapılacaktır.  Sözleşmeli  personel  pozisyonlarına  yerleştirildiğinin  adaylara  tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER
1- Sözleşmeli personel başvuru formu (Online başvuru sonrasında form sisteme otomatik yüklenmektedir.)
2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili 2022 yılı KPSS (B) sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (ÖSYM Sisteminden “Barkodlu” Kontrol Kodu Olan) Adayların Sonuç belgeleri ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. PDF olarak sisteme yüklenecektir.
3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti (PDF olarak sisteme yüklenecektir.e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
4- 1 adet Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir. )
5- Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi (PDF olarak siteme yüklenecek)
6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
7- Adli Sicil Kaydı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
8- Varsa daha önce çalışmış olduğu SGK Hizmet Dökümü (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
9- Sertifika, Çalışma Belgesi ve Alanında Çalıştığını gösterir SGK Hizmet Dökümü istenen ilan için ilgili belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)
10- Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  İlanı  için  (Erkek-Bayan)  Boy-Kilo  endeksini  gösterir  Sağlık  Kuruluşu  onaylı  belge  (PDF  olarak  sisteme yüklenecektir.) Özel Güvenlik Kimlik Kartı.(Son Başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerli olması)

Adres:
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Zafer Sağlık Külliyesi A blok Dörtyol Mah. 2078 Sokak No: 3 AFYONKARAHİSAR
Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) – 2463335/Dahili 42135/40003/43201
Eposta adresi: personel@afsu.edu.tr

Benzer İçerik

İsrail, Gazze’nin güneyini vurmaya başladı:

Geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze’de saldırılara yeniden başlayan İsrail ordusu, işgal birliklerini kentin kuzeyine …